Przejdź do treści

Sacrum in Musica - 16.04, MUZYKA RENESANSU - Zespół wokalny Jerycho

Zespół wokalny Jerycho

Utwory muzyki renesansowej z kręgu polskiej Reformacji.
Miejsce wydarzenia:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Białej ul.S.Staszica 2
Organizator BCK

Data wydarzenia

wtorek, 16 kwietnia 2024, godz. 18:00

Cyprian Bazylik z Sieradza i korzenie hymnodii ewangelickiej
Koncert przedstawia niemal całą zachowaną twórczość muzyczną Cypriana Bazylika z Sieradza (ok. 1535 - ok. 1600), czyli 10 kompozycji wielogłosowych (z 13 zachowanych) oraz 4 kompozycje jednogłosowe. Cyprian Bazylik większość życia spędził na Litwie w służbie
Radziwiłła Czarnego, protektora kalwinizmu. Tworzył do tekstów w języku polskim, jego twórczość zachowała się w kancjonałach protestanckich (głównie zamojskim i puławskim). Jest to muzyka dworska, która łączy kontrapunktyczny kunszt motetu (m.in. zastosowanie techniki “cantus firmus”) i przejrzystość formy.

Program:
Cyprian Bazylik / Andrzej Trzecieski: Oratio Dominica to jest Modlitwa Pańska (Ojcze nasz - lit. Tewe musu Danguiesis)
Cyprian Bazylik / Szymon Żak (1559): Druga rano wstawszy (Czasu tego to zarania)
Cyprian Bazylik / Andrzej Trzecieski (1559): Pieśń ranna, gdy słońce wschodzi (Już wzeszło światło słoneczne)
*
Jacobus Arcadelt / Jan Seklucjan (1559): Psalm 127 (Żywot ten będzie mieć błogosławiony)
Cyprian Bazylik / Jakub Lubelczyk (1558): Pieśń o niebezpieczeństwie żywota (Wspominając początek żywota ludzkiego)
Cyprian Bazylik / Anonim G.S (1558?): Piosnka bardzo piękna o Narodzeniu Pańskim (Pan
Bóg wszechmogący)
Cyprian Bazylik / Jakub Lubelczyk (1558): Pieśń nowa krześcijańska (Iż to już jest nie tajno każdemu)
Cyprian Bazylik / Jakub Lubelczyk (1558): Dobrotliwość Pańska (Mądrość Ojca wszechmocnego)
Cyprian Bazylik / Andrzej Trzecieski (1558): Nabożna piosnka (Jezu Kryste Boże wieczny, a  niebieski Panie)
*
Cyprian Bazylik / Bernard Wojewódka (przed 1558): Psalm 127. Beati omnes qui timent Dominum (Wszytcy są błogosławieni)
Cyprian Bazylik / Jakub Lubelczyk (przed 1558): Psalm 79. Deus venerunt gentes (Panie Boże wszechmocny)
Anonim / Anonim (fragment z Kórnika): Psalm 123 (Czasu tej naszej pokusy)
Cyprian Bazylik / Stanisław Kleryka: Psalm 70. In te Domine speravi (W Tobie Panie nadzieję mam)
Cyprian Bazylik / Anonim (przed 1558): Psalm 129. De profundis clamavi ad te (Z głębokości grzechów moich)
*
Anonim / Anonim (1558): Modlitwa ludu pospolitego za pany krześcijańskimi (Stworzycielu
Panie)
Cyprian Bazylik / Szymon Żak (przed 1559): Pożegnanie krześcijańskie na każdy dzień
(Pożegnaj nas Boże Ojcze)
Cyprian Bazylik / Andrzej Trzecieski (1559): Benedictio mensae (Apposita haec nostrae)

 

Zespół JERYCHO pod dyrekcją Bartosza Izbickiego, 

w składzie:

 

śpiewacy:

Alicja Sulkowska, Małgorzata Izbicka - cantus

Paweł Szczyciński, Barbara Sobolewska - altus

Mateusz Grzyb, Wawrzyniec Dąbrowski, Maciej Królikowski - tenor Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski - bassus

 

instrumentaliści:

Olena Yeremenko - nyckelharpa

Jan Kiernicki - lutnia

Przemysław Pogocki - arcylutnia, gitara renesansowa Justyna Rekść-Raubo - viola da gamba

Bartosz Izbicki - pozytyw, regał, kierownictwo artystyczne

Autor:
MK
  Sponsor

Sponsor

Sponsor
 
Partner
 
Partner
 
Partner