Przejdź do treści
Estrada

Teren na imprezy plenerowe

Bielsko-Biała, teren obok hali Pod Dębowcem

 • teren ogrodzony,
 • 10000 m kw.
 • powierzchnia asfaltowa,
 • 1250 m kw.
 • zadaszenie,
 • parking
 • pod zadaszeniem można zbudowaæ scenę o wymiarach 10x20 m kw.,
 • garderoba z tyłu estrady,
 • obok zadaszenia domek drewniany (3 garderoby, 2 toalety, woda ciepła-zimna),
 • rozdzielnia prądu obok estrady – ilość energii elektrycznej zgodna z wymogami koncertów estradowych,
 • doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla handlu,
 • teren niezadaszony oświetlony specjalnymi lampami.

 

  Sponsor

Sponsor

Sponsor
 
Partner
 
Partner
 
Partner