Przejdź do treści

 

Strona Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej

Bielskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bck.bielsko.pl

- data publikacji strony internetowej: sierpień 2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt że:

 • pochodzą z różnych źródeł;

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów;

 • materiały graficzne nie mają w pełni dokładnych opisów;

 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków, a powstały przed wprowadzeniem deklaracji dostępności;

 • przez swój układ graficzny niektóre odnośniki mają za mały kontrast;

 • niektóre odnośniki nie współpracują z ciasteczkami lub uległy dezaktualizacji.

Jednocześnie chcemy zapewnić o tym, że cały czas pracujemy nad tym, aby nasz serwis był coraz bardziej dostępny dla wszystkich.

Oprogramowanie związane z dostępnością

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych NVDA czyli darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz Braille’a, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące.

Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej korzysta z systemu sprzedaży biletów visualTicket (wybór miejsca na widowni jak również dokonanie płatności), który nie jest częścią serwisu  bck.bielsko.pl. Niektóre osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z wyborem miejsc na widowni ze względu na graficzne przedstawienie układu miejsc, dlatego Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej gwarantuje możliwość zakupu biletów w kasie biletowej jak również przez telefon (w celu zakupu biletów należy skontaktować się z Działem Organizacji Imprez pod numerem 33 828 16 55 lub 33 828 16 45 – od poniedziałku do piątku, od godziny 08:00 do 15:00).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Homel

E-mail: sekretariat@bck.bielsko.pl

Telefon: 33 828 16 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej

Bielskie Centrum Kultury - wejście od strony ul. Juliusza Słowackiego 27 do części administracyjnej

Wejście do budynku jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów, drzwi dwuskrzydłowe na szerokość 128 cm - nieautomatyczne. Budynek nie jest przystosowany dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowania w alfabecie Braille'a, brak ścieżek dotykowych, brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych.

Parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piętro I i II nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika.

Siedziba Dyrekcji Bielskiego Centrum Kultury mieści się na drugim piętrze. Biura usytuowane są na I i II piętrze (Dział Finansowo-Księgowy, Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr, Plastyk, Dział Organizacji Imprez, Dział Organizacji Imprez Zewnętrznych, Dział Administracyjno-Techniczny). Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami administracji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Martą Tomala w celu umówienia spotkania (tel. 33 828 16 53, e-mail: marta.tomala@bck.bielsko.pl). Spotkania będą organizowane na parterze części administracyjnej, w pokoju nr 18.

W okolicy budynku występują miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
W pobliżu Bielskiego Centrum Kultury znajduje się przystanek autobusowy „Piastowska Dworzec” oraz „Piastowska Lubertowicza”, do którego kursują następujące linie autobusowe: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 36, 52, N1.

Wejście do części koncertowej – od strony Parku Juliusza Słowackiego

Wejście jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów, drzwi na szerokość 126 cm -  nieautomatyczne.

Budynek jest przystosowany dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich – w budynku jest winda z automatycznymi drzwiami, która umożliwia wyjazd na I piętro, gdzie znajduje się balkon i kawiarnia Domu Muzyki. Winda jest przystosowana również dla osób niesłyszących i niewidomych – przyciski oznakowane w alfabecie Braille’a oraz sygnalizacja przystankowa. W budynku nie ma ścieżek dotykowych oraz oznakowań w alfabecie Braille'a.

Wejście na balkon oraz balkon nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi na salę koncertową na parterze są szerokie na 127 cm, co umożliwia poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Na sali koncertowej do IX rzędu jest możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim - między sceną a I rzędem oraz między rzędami IX i X jest możliwy przejazd wózkami inwalidzkimi. 

Toaleta na parterze i I piętrze jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku znajduje się szatnia samoobsługowa na parterze i I piętrze.

Wyjście ewakuacyjne z budynku na ulicę Juliusza Słowackiego jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W okolicy budynku występują miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.


W pobliżu Bielskiego Centrum Kultury znajduje się przystanek autobusowy „Piastowska Dworzec” oraz „Piastowska Lubertowicza”, do którego kursują następujące linie autobusowe: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 36, 52, N1.

Dom Tańca, ul. Juliusza Słowackiego 27

Wejście do budynku jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich – brak schodów, drzwi na szerokość 150 cm nieautomatyczne.

Budynek nie jest przystosowany dla osób słabowidzących i niewidomych, brak oznakowani w alfabecie Braille'a, brak ścieżek dotykowych, brak przystosowania dla osób niesłyszących i głuchoniemych.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, piętro I i II nie jest przystosowane – brak windy i podnośnika.

Tłumacz języka migowego

Z usługi tłumacza języka migowego można skorzystać poprzez połączenie się przez urządzenie multimedialne (telefon, tablet) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną aplikacją „messenger”. Tłumacze języka migowego dostępni w usłudze, posiadają zainstalowaną taką aplikację i można ich w łatwy sposób wyszukać po imieniu i nazwisku.

Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 367 940

Pan Adam Pilecki: telefon 512 805 922

Pan Maciej Pilecki: telefon 696 748 297

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej – Magdalena Homel

e-mail: sekretariat@bck.bielsko.pl

Bielskie Centrum Kultury
ul. Juliusza Słowackiego 27
tel. 33 828 16 40

  Sponsor

Sponsor

Sponsor
 
Partner
 
Partner
 
Partner